top of page

Unikátní plnička kyslíku

V březnu 2022 otevřely Vítkovice unikátní plničku kyslíku, důvodem pro stavbu vlastní plničky byl vzrůstající zájem o kyslík ze strany jednotlivců i firem. Z několika různých nabídek vybralo vedení Vítkovic pro realizaci stavby společnosti APT, která je specialistou v daném oboru.

Nová plnička kyslíku je kontejnerová, je určena pro plnění širokého spektra tlakových lahví od objemu jeden litr až do objemu 50 litrů s plnícím tlakem do 200 bar. Čistota plněného kyslíku je pečlivě sledovaným parametrem, neboť kyslík je určen pro dýchání. Proces plnění je silně podporován automatizací některých rutin, například řídící systém přepočítá tlak a teplotu plněných lahví tak, aby při referenční teplotě 15 °C byl v tlakové lahvi nominální tlak 200 bar podle obchodně-technických podmínek. Je zcela automatizován chod kryogenního čerpadla zkapalněného kyslíku, jeho start, stop, příprava ke startu a havarijní odstavení. Bezpečnosti byla věnována mimořádná pozornost, a tak například materiálové provedení garantuje, že kyslíkový systém plní ty nejnáročnější standardy bezpečnosti práce. Kontejnerová plnička kyslíku je první svého druhu v České republice.

bottom of page