top of page

REGENERACE A SPORT

Dýchám, dýcháš, dýcháme…

 • Na jeden lidský nádech do plic dostaneme  přibližně čtvrt litru vzduchu.

 • Za minutu člověk vdechne přibližně 4 až 7 litrů vzduchu

 • Počet nádechů za minutu je přibližně 10 -15 x za minutu

 • Při usilovném dýchání a zapojení dýchacích svalů se objem nadechovaného vzduchu zvedá až na zhruba půl litru vzduchu

 • Při usilovném výdechu se z plic vytlačí tzv. zbytkový (reziduální) vzduch, kterého v plících  běžně zůstává cca 1,5 -2 litry

 • Stejně tak je možné po běžném nádechu zvednout objem vdechovaného vzduchu  ještě cca o 1,5 – 2 litry.

 • Celková kapacita plic včetně reziduálního vzduchu je přibližně 5 litrů vzduchu

O plíce jde až v první řadě….

 • Celkový objem mezi maximálním nádechem a maximálním výdechem je tzv. vitální kapacita plic. Tu lze v průběhu života pozitivně ovlivnit aktivním cvičením a pravidelným sportováním.

 • Pokles vitální kapacity plic bývá známkou snížené kondice a mnoha nemocí, od lehkých infekcí po chronická a nádorová onemocnění dýchacích cest.

 • Při mírném dýchání se vyměňuje 1/5 až 1/10 objemu plic při každém  nádechu

 • Za minutu je to 4 až 7 litrů čerstvého vzduchu. Při sportu a námaze je to 10, 20 až 40 l za minutu.

 • Ve vzduchu je přibližně 21% kyslíku, zbytek tvoří Dusík a oxid uhličitý + mnoho dalších plynů ve stopovém množství.

 • Kyslík se vstřebává do cév mezi plicní tkání a drobnými vlásečnicemi

 • Z malého krevního oběhu mezi srdcem a plícemi se kyslík dostává srdcem do velkého krevního oběhu, kde se cévami dostává do každého orgánu, tkáně a buňky. 

…ale nejde jen o plíce

 • Transport kyslíku je zajištěný červenými krvinkami vazbou kyslíku na krevní barvivo Hemoglobín

 • V krvi máme cca 150g hemoglobínu na každý liter krve, tedy celkem zhruba 750 g hemoglobínu. Jeho pokles limituje taky hospodaření s kyslíkem

 • Každý jeden gram hemoglobinu na sebe naváže 1,34 ml O2. Celkem tedy na 5 litrů krve připadá 1 ml O2. 

bottom of page