top of page

OXYGENOTERAPIE

ZPŮSOB APLIKACE OXYGENOTERAPIE

Kyslíkové brýle – používají se při delším zásobování kyslíkem, ve svém středu mají kratičké katetry, které se zavádějí na okraj nosních průchodů.

K dostání jsou v jednorázových setech, které je možné daným jednotlivcem opakovaně využít. Pro terapii v rámci rodiny doporučujeme zakoupit několik náhradních setů a rozlišit si je v rodině navzájem barevně.

Pro aktivní sportování s kyslíkem jako formu zvyšování fyzické výkonnosti jsou dostupné násadce na sportovní slunečné brýle díky kterým se kyslíkový katetr lehce použije i při cykloturistice nebo vysokohorských túrách. 

DÉLKA  A FREKVENCE  OXYGENOTERAPIE

Pro nejvýraznější efekt proti únavě a rychlou regeneraci organizmu je vhodné používat oxygenoterapii  denně nebo minimálně vícekrát týdně. Samotná délka aplikace závisí od toho, zda doléčujeme  nemoc, regenerujeme organizmus po sportovním výkonu nebo jenom snižujeme únavu a odpočíváme uprostřed práce.

 1. Pro relaxační účinek a jako prevenci únavy zcela postačuje přívod cca 2-3 litrů kyslíku/minutu. Ideálně je aplikovat kyslík na lůžku nebo sedačce v odpočinkové zóně v práci, délka plikace by měla být alespoň 10 -15 minut. Ideální je spojit relaxační oxygenoterapii s řízeným prohloubením dýchání a některou z mindfullness technik, lze taky využít například techniku Wim-Hoffovo dýchání nebo se řídit aplikacemi na prohloubení dechu v chytrých hodinkách a mobilech.   

 2. Pro doléčování a regeneraci po virových infekcích, chřipce, jiných respiračních infekcích se doporučuje aplikovat kyslík formou  kyslíkových brýli zhruba 5 l/min po dobu min 10 -20 minut denně, minimálně týden až 10 dnů, u chronických nemocí po delší časové období. Efekt terapie při aplikaci kyslíku z lahve je vhodné doplnit průběžným sledováním saturace měřeným pulzním oxymetrem, cílová hodnota musí být vždy nad 90%. Ideální je dosáhnout stavu nad 95 -98%.  

 3. Regenerace po sportu je nejvhodnější do hodiny po sportovním výkonu, ideálně na lůžku nebo s vyvýšeným podnožím, opět po dobu 15 -20 minut, příkon 2-3l/min, doplněná o pitný režim s elektrolytmi a prohloubení dýchání. Nezapomeňte také na zvýšený přívod antioxidantů, zejména vitamínu C pro rychlou regeneraci organizmu po zátěži.

 4. Pro zvyšování výkonnosti a produktivity aplikujte oxygenoterapii přímo v pracovním procesu nebo v krátké přestávce mezi prací, vždy v pohodlném sedu, s prohloubeným dýcháním a vědomou koncentrací na hloubku dechu. Dostačuje 10 minutová seance.

 5. Přímo u sportování nejlépe při náročných sportovních výkonech v přírodě, horských výšlapech nebo horské cykloturistice aplikujte kyslík přímo u zátěže. K aplikaci při sportu slouží aerodynamický vak na záda a kyslíkové brýle s aplikátorem na jakékoli sportovní i dioptrické brýle. Kyslík je vhodné aplikovat v příkonu 1-2l po celou dobu sportovní zátěže.

 6. Při výrazných stavech dušnosti a astmatických plicích nebo stavech chronického onemocnění plic je vždy nutné oxygenoterapii přesně nastavit s lékařem. Zde bývá využíváno vyššího příkonu kyslíku a po delší časový úsek. Dlouhodobá domácí oxygenoterapie (DDOT) je určena pro pacienty s chronickou respirační insuficiencí, jejichž zdravotní stav je momentálně stabilizovaný (nedochází ke změnám v subjektivních potížích a ventilačních parametrech). Takto nemocní musí alespoň minimální přítok kyslíku inhalovat i celý den, někdy až hodin denně s pauzami ne delšími než 2 hodiny. Vhodnějším zdrojem kyslíku v tomto případě je koncentrátor kyslíku nebo kyslík ve velkých znovuplnitelných lahvích s ventilem. Pro indikaci terapie kyslíkem musí být sledována pulzním oxymetrem  saturace kyslíku v tkáních, zejména v noci, kdy dochází ke zhoršení saturace.

KONTRAINDIKACE OXYGENOTERAPIE

Bez konzultace s lékařem lze oxygenoterapie využívat pouze k regeneračním a relaxačním účinkům. Na paměti mějte, že oxygenoterapii nesmí využívat osoby s diagnózou těžké rozedmy plic a pozdních stadií CHOPN ani onkologičtí pacienti v aktivním procesu onkologické léčby.

Kontraindikováno je využití oxygenoterapie i u silné anemie, poruch štítné žlázy, bez porady s lékařem u jakýchkoli stavů silné dušnosti a astmatu. Oxygenoterapie není vhodná pro silné kuřáky a osoby s aktivním záchvatovitým kašlem.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI MANIPULACI S KYSLÍKEM

 • Kyslík – podporuje hoření, v určitých koncentracích výbušný, je nutná opatrná manipulace, nesmí přijít do styku s otevřeným ohněm, vždy je nutné mít čisté a suché ruce (nesmí být ani mastné)- nepromazávat ventily.

 • Ventily od lahví se nesmí promazávat, hrozí výbuch!!!!

 • Použité lahve musí být odděleny od plných láhví

 • Láhve nesmí být vystaveny otevřenému ohni nebo žáru, nesmí stát v průchodech a chodbách, při převozu musí být zajištěny proti pádu

 • V blízkosti nelze manipulovat s ohněm ani s oleji a tuky.

bottom of page